Søg

blank

Det er vigtigt, at følgende punkter overholdes, når du opsamler prøver til undersøgelse for hjerte- og lungeorm:

1) Afføring, der opsamles til prøverne, må helst ikke have været i direkte kontakt med jorden. Opsamling foretages nemmest i en plastikpose, hvor man undgår at tage den del, der har været i berøring med jord. Tag hvad der svarer til en valnød-stor mængde.

2) Der indsamles 1 prøve fra 3 på hinanden følgende dage.

3) Prøverne opbevares ved stuetemperatur eller ned til ca. 5 grader.

4) Prøverne indleveres på klinikken samlet mandag-torsdag mellem kl. 8:00- 12:00
(Hvis prøverne afleveres efter kl. 12:00 bliver de opbevaret og sat i gang den følgende dag, hvorfor svar først haves 2 dage efter indlevering af fæcesprøverne).

Svaret foreligger dagen efter du har indleveret prøverne. Ring gerne selv efter klokken 15:00 og få svaret. Hvis prøven er positiv, vil vi dog bestræbe os på at kontakte dig, så snart svaret kommer.