Søg

Ved behandling med binyre-barkhormon (kortison), d.v.s. med præparater som Prednisolon eller Prednison eller Medrol, er det vigtigt at følge doseringsanvisningerne nøje.  
Behandlingen må ikke afbrydes uden nedtrapning uden anvisning fra din dyrlæge. Der kan ved pludselig behandlingsophør opstå komplikationer, der i værste fald kan være livstruende.

Bivirkninger brug af binyrebarkhormon
Under behandlingen må der forventes at være milde bivirkninger som øget æde- og drikkelyst samt hyppig urinering. Disse bivirkninger er dosis afhængige og ophører, når behandlingen stoppes.
Smertestillende medicin af NSAID typen, som f.eks Rimadyl, Onsior, Metacam, Albyl eller Magnyl bør ikke gives sammen med kortison præparater, da det kan medføre en øget risiko for udvikling af mavesår.