Søg

Urinvejsproblemer hos katte

Har din kat besvær med at tisse?

Urinvejsproblemer hos katte er hyppigt forekommende. Årsagsforholdene kan være flere, men fælles for dem alle er, at katten ofte udviser de samme symptomer.

Urinvejsproblemer hos katte – hvad er symptomerne?

Hyppig brug af bakken, urinering udenfor bakken, tegn på smerte ved urinering samt blod i urinen er de hyppigst forekommende symptomer. I nogle tilfælde udvikler sygdommen sig til at omfatte en blokering af urinvejene, således at katten ikke kan komme af med urinen. En sådan tilstand kan være livstruende og kræver akut dyrlæge hjælp.

Hvad er årsagen til urinvejsproblemer hos katte ?

Hos ca. 50 % af kattene skyldes problemerne dannelse af blæregrus og/eller blæresten. Årsagen til dette skal formodentlig delvist findes i arvelige anlæg, men kan også skyldes foder med ubalanceret indhold af mineraler eller en underliggende bakteriel infektion.
Hos ca. 40 % findes ingen sikker årsag trods tilstedeværelse af ovennævnte symptomer og kun hos de resterende ca. 10 % forekommer blærebetændelse, forårsaget af bakterier alene, som årsag.

Kun få katte kan behandles med antibiotika

I de tilfælde, hvor urinen ikke kan passere gennem urinrøret på grund af en blokering, vil den akutte behandling være rettet mod at genetablere denne passage, da tilstanden er potentielt livstruende. Derefter udtages en urinprøve for at fastlægge den underliggende årsag.
Hvis diagnosen er blæregrus, vil den vigtigste del af behandlingen bestå i en korrektion af foderet. Visse fodertyper er i stand til at opløse blæregruset, andre kan forebygge dannelsen af nyt grus. Samtidig gives ofte indledningsvis smertestillende medicin og i nogle tilfælde antibiotika, hvis det skønnes nødvendigt. Det skal dog nævnes, at visse typer af blæregrus /sten ikke kan opløses ved en ændring i foderet, og at det i disse situationer kan være nødvendigt at foretage en operativ fjernelse af blæregruset.

Er der tale om en simpel bakteriel blærebetændelse vil behandlingen bestå i en antibiotikakur samt eventuelt smertebehandling. Det er dog ofte kun en meget lille procent-del, der har en regulær blærebetændelse med bakterier. Som oftest hjælper det ikke at give antibiotika.

Hos den resterende del af kattene, hvor årsagen ikke kan klarlægges, vil symptomerne oftest forsvinde med tiden.
Det kan dog være en god idé at behandle katten med smertestillende medicin i en periode, da urinvejsproblemer ofte er forbundet med stort ubehag.
Når katten er i behandling skal man være opmærksom på, at der under behandlingsforløbet kan komme tilbagefald.
Det er derfor vigtigt nøje at observere, om katten urinerer normalt og fortsætte den på en specialdiæt, anbefalet af din dyrlæge.

Har din kat haft problemer med grus eller sten i urinvejene vil den være disponeret for at få problemer igen. Vær derfor opmærksom på ændret adfærd omkring brug af bakken og reager omgående, hvis der sker ændringer, da problemet altid er lettere og hurtigere at behandle i det tidlige stadie.

Relaterede artikler

Når hunden og katten ikke kan tisse